Preben Lindøe: If you can't ride two horses at once, you shouldn't be in the circus


UiS-ledelsen har tilrettelagt for en strategiprosess der fagmiljøene ved fakultetene og instituttene har fått rammer og retningslinjer for å gjennomføre en bottom-up prosess for å finne fram til langsiktige prioriterte tema og tiltak. På den andre siden styrer ledelsen en prosess omkring ”UiS-School of Business Management”, (eller Fakultet for økonomi og ledelse) som en ”delstrategi”.

Av førsteamanuensis Preben Lindøe, IMKS (publisert 05.02.08 på debattsidene på UiS.no)

Det er en krevende øvelse å ri to hester, både for ledelsen og for oss som skal prøve å følge det som foregår i manesjen. Det er derfor naturlig å spørre hva UiS ledelsen tenker om sammenheng og samordning mellom disse to strategiprosessene. Er det slik at resultatet fra komiteen som er nedsatt for å utrede ”Fakultet for økonomi og ledelse” skal anvendes i den brede bottom-up prosessen ved UiS?

Sist oppdatert av (08.02.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Debattforum
Innleggene på denne siden er hentet fra debattforumet på UiS.no