Kåre B. Jørgensen: Strategiprosessen


Det første trinnet i en strategiprosess er vel å evaluere den gamle strategien for å se om den virket, og hva som bør endres i den nye strategien?

Av førsteamanuensis Kåre B. Jørgensen, IMN (publisert 14.12.07 på debattsidene på UiS.no)

Nå er selv IMN informert om den nye strategiprosessen, så nå vet antagelig alle i organisasjonen at den pågår.

For kun noen få år siden holdt vi også på med en strategiprosess som munnet ut i en "strategi". Anførselstegnene fordi den inneholdt mest en beskrivelse av mål og mindre om hvordan de skulle nåes. Men det skulle vel være lett å sammenligne dagens virkelighet med virkeligheten den gamle strategien beskriver. Da er det lettere å lære av eventuelle tabber i den forrige prosessen og finne ut hva som bør inngå i den nye strategien som manglet i den gamle.

Jeg antar dette allerede er gjort fra ledelsens side. Derfor hadde det vært meget informativt om vi kunne få se denne analysen før vi gyver løs på den nye strategiprosessen.

Er dette noe som ligger ute på nettet en eller annen plass, eller er det konfidensielt?

Det viktigste kjennetegnet på intelligens er som kjent evnen til å lære av sine feil. Og vi er vel en intelligent organisasjon?

Sist oppdatert av (05.02.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Debattforum
Innleggene på denne siden er hentet fra debattforumet på UiS.no