Roar Hjulstad: Snu strategiprosessen


Et merkverdig allmøte om strategiplanen fant sted på tirsdag. Allmøter er normalt grasrotas opprør, men slik var det ikke her. Kanskje så mange som halvparten av de meget få fremmøtte tilhørte universitetets ledergruppe. Bra engasjement fra en gruppe som ellers har vært usynlig i debatten. Da skulle man tro at strategiplanarbeidet ble oppfattet som viktig, også blant ledere. Det er dessverre ikke mitt inntrykk etter møtet.

Av førsteamanuensis Roar Hjulstad, Norsk hotellhøgskole - Institutt for økonomi og ledelse (publisert 07.05.08 på debattsidene på UiS.no)

Utkastet til strategiplan peker ut en utviklingsretning basert på en sterk markedsorientert kommersialisering av både forskning og undervisning, UiS sine prioriteringer skal ha markedsrelevans. Det gir vekstvilkår for noen, for eksempel økonomiske og tekniske områder, men etterlater også to av fakultetene som sterkt utviklingstruede. Da skulle man tro at dekaner og instituttledere befolket barrikadene, at de var villige til å ta en kamp for eget fakultets interesser. Det skjedde imidlertid ikke. Er det kanskje slik at tilsatte ledere kun har sin lojalitet rettet oppover?

Er det derfor at dekanatet ved SV er totalt fraværende i debatten, til tross for at skriften på veggen lyder nedleggelse av fakultetet? SV- fakultetet overlever ikke med opprettelsen av et Business-fakultet og et Helsefakultet. Exit SV. Er det slik dekanatet vil ha det?

Med unntak av lærerutdanningen har HUM snart flere tilsatte enn studenter. Med markedsrelevans som bærende kriterium er det snart exit også for store deler av HUM. Er det slik dekanatet vil ha det? Og er det slik UiS vil ha det? Et universitet uten et bærekraftig SV- og HUM-fakultet kan fort bli en realitet. Og da er vi kanskje ikke lenger et universitet?

TN-fakultetet er grovt subsidiert i UiS, målt etter alle ressurskriterier, inklusive administrativ bemanning. Slik har det vært lenge. Er det slik vi ønsker at det skal fortsette? Er det noen som ønsker en annen fordeling og tør å sette foten ned?

Etter min mening må strategiprosessen snus. I dag har vi en ovenfra-og-ned-prosess. Ledere tenker generisk om markedsstrategier og konkurranse. Vi andre i systemet blir høringsinstanser uten muligheter til å påvirke hovedinnholdet i strategien. Det inspirerer ingen. Strategien blir et dokument uten bredt eierskap. Alternativt kan vi etablere en nedenfra-og-opp prosess. Det er faktisk det normale i fagbyråkratier/universiteter. Da skal institutter levere bidrag til fakulteter som så utarbeider ressursbaserte strategier for en samordning på sentralt nivå. UiS sine 9 prioriterte satsingsområder kan være summen av våre tre fakulteters 3 særskilte satsingsområder. Da kan vi tegne bildet av et ønsket universitet med relevans og eierskap for alle. Opprettelse av nye fakulteter eller nedleggelse av gamle tas som en åpen og ærlig debatt og ikke godt kamuflert som nå.

Sist oppdatert av (08.05.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Debattforum
Innleggene på denne siden er hentet fra debattforumet på UiS.no