• Om strategiplanen ved UiS

  (23.05.2008) Det er gammal visdom at ei lekkje ikkje er sterkare enn det veikaste leddet. I så måte er det eit vitalt vilkår for ein organisasjon å kjenne sine sider, både veike og sterke, men det må følgjast av innsikt i korleis ulikskapar er fundamentet for universitet.


 • Nyskaping ja, nedprioritering nei

  (16.05.2008) Nyskaping skal vera mål for universitetet og for å nå målet, trengst ny strategi og ny organisering, skriv rektor Aslaug Mikkelsen i ei rekke artiklar og debattinnlegg.


 • Konsolidering før vekst

  (13.05.2008) Etter allmøtet har eg kome til at strategidokumentet bør gjerast noko meir konkret og forpliktande for det faglege arbeidet. Slik eg analyserer situasjonen, så ligg hovudutfordringane våre på å nå sektormåla om god forsking og undervisning på universitetsnivå.


 • Anders Langeland: På vei mot Soria Moria?

  (09.05.2008) Nyskapingsuniversitet glimrer som et Soria Moria i utkastet til UiS’ strategi. Spørsmålet er om strategidokumentet vil kunne bidra til å utvikle UiS i retning av visjonen?


 • Roar Hjulstad: Snu strategiprosessen

  (08.05.2008) Et merkverdig allmøte om strategiplanen fant sted på tirsdag. Allmøter er normalt grasrotas opprør, men slik var det ikke her. Kanskje så mange som halvparten av de meget få fremmøtte tilhørte universitetets ledergruppe. Bra engasjement fra en gruppe som ellers har vært usynlig i debatten. Da skulle man tro at strategiplanarbeidet ble oppfattet som viktig, også blant ledere. Det er dessverre ikke mitt inntrykk etter møtet.


 • Lene Fosshaug: Svar til Petter Spence

  (08.05.2008) Tusen takk for at du kommer med innspill.


 • Aslaug Mikkelsen: Nyskaping, tradisjon og strategi

  (02.05.2008) ”Alle nyskapinger i Stavanger bør for så vidt angår det faglige tilsyn og ansvar, underlegges Universitetet i Bergen inntil Rogaland får sitt eget universitet.” Slik lød et av de 15 punktene i Universitetskomiteen for Rogalands konklusjon til KUF-departementet og Ottesen-komiteen i 1966. Det gikk ikke riktig slik i forhold til Bergen, men sannelig har nyskaping preget utviklingen av akademia i Stavanger.


 • Petter Spence: Ang. teknisk-administrativt innspill

  (30.04.2008) Først vil jeg takke for et veldig godt initiativ. Spørsmålet om de teknisk-administrative funksjonenes rolle i videreutviklingen av UiS har så langt vært bortimot fraværende.


 • Joan S. Rongen, Sara Mauland, Fredrik Skår og Lene Fosshaug: Høringsuttalelse - debattinnlegg

  (25.04.2008) Teknisk-administrativt ansatte holdt allmøte om strategidokumentet tirsdag 22.april 2008. Møtet ba oss fire om å skrive en høringsuttalelse og formidle denne til UiS.


 • Øyvind Foss: Universitetets frihet - kapitalen og samfunnet

  (23.04.2008) Da Universitetet i Stavanger den 17. januar 2005 ble høytidelig åpnet av H.M. Kong Harald, var det en av de prominente gjester som gratulerte Norge med et næringslivsuniversitet.


 
« Forrige     1 | 2 | 3 | 4 | 5     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 50 artikler
 
Debattforum
Innleggene på denne siden er hentet fra debattforumet på UiS.no