Strategiprosessen ved UiS for perioden 2009-2020


Universitetet i Stavanger har arbeidet med ny strategi for perioden 2009-2020. På disse sidene vil du finne informasjon knyttet til prosessen.

Endelig vedtatt strategidokument for UiS 2009-2020 (pdf, 127 kb)

Vedtatt strategidokument for UiS 2009-2020 (etter styremøte juni 09) (pdf 127kb)

Handlingsplan 2009-2011 for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Handlinsplan for 2009-2011 for Det humanistiske fakultet

Handlingsplan for 2009-2011 for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Styresak 51/08: Strategidokument for UiS 2009-2020 - forside (word, 27 kb)

Styresak 51/08: Strategidokument for UiS 2009-2020 - saksframlegg (word, 76 kb)

Strategidokument for UiS 2009-2020 - vedlegg til styresak 51/08 (word, 272 kb)

Høringsutkast - Strategidokument for Universitetet i Stavanger 2009-2020

Norge inn i europeisk satsing på innovasjon og teknologi (UiS Nettavis 14.05.08)

Nyskaping, tradisjon og strategi. Kommentar av rektor Aslaug Mikkelsen (Rogalands Avis, 2. mai 2008)

Strategi- og kommunikasjonsdir. Anne Selnes' presentasjon for Styret, 10. april 2008 (ppt - 1,6 mb)

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv - rapport fra NIFU STEP og Fafo (UiS Nettavis 17.04.08)

Universitetsdirektør Per Ramvis presentasjon for styret ved UiS, 10. april 2008 ( 79,5 kb) 

Rektor Aslaug Mikkelsens presentasjon fra allmøtet, 3. april 2008 (3,1 mb)

Styresak US 42/08 Strategi for UiS 2009-2020 - høringsutkast (155 kb)

Strategidokument 2009–2020 – høringsutkast (vedlegg til styresak 42/08) (195 kb)

Hva er et nyskapingsuniversitet? - kronikk av rektor Aslaug Mikkelsen (Stavanger Aftenblad, 22. mars 2008)

Presentasjoner under strategiseminar 28. februar 2008 (ppt - 732 kb)

Strategiske framtidsbilder - presentasjon av 3 modellskisser (Ole Berrefjord og Martin Gjelsviks presentasjon fra styreseminaret 14.02.08)

"Profil, markedsverdi, markedsposisjon - betyr det noe, og hvordan jobbe med det" (Inge Jan Henjesands presentasjon i Lederforum, 11. februar 2008)

Utfordringer, rammeverk, tenketanker - vedlegg til styresak 03/08 "Status for arbeidet med strategi for UiS 2009-2020" (word - 470 kb)

Rektor Aslaug Mikkelsen: Status for strategiprosessen, 21. januar 2008

Å lære av de beste - TLG strategiseminar 9. januar 2008 (professor Jan Erik Karlsen)

SWOT-analyse, Samfunnssikkerhet - et godt eksempel på arbeid med strategi

Strateginotat 2009-2020 (pdf, 56,6 kb)

Rektor Aslaug Mikkelsen presenterte arbeidet med ny strategi for universitetsstyret 13. september 2007. Presentasjonen finner du her (pp, 3,0 mb).

Les også mer om veien videre med overordnet strategi for UiS 2009-2020 i strateginotatet (word, 40 KB) som legges frem for styret som orienteringssak 20. desember 2007.


Sist oppdatert av (25.01.2010)

Skriv ut artikkel print symbol