Retningslinjer for bruk av sosiale medier ved UiS


Universitetet i Stavanger er aktive i flere sosiale medier, spesielt Facebook og Twitter. Det har derfor blitt laget retningslinjer for hvordan UiS opptrer i, og forholder seg til sosiale medier.

Revidert versjon september 2014 (pdf)

Retningslinjene er utarbeidet av Strategi- og kommunikasjonsavdelingen, og godkjent og signert av rektor og direktør 1. november 2010.

Retningslinjer for bruk av sosiale medier ved Universitetet i Stavanger - versjon 1, signert høsten 2012 (pdf - 1,6 MB)

Les også: Vil du på nett?


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (24.09.2014)

Skriv ut artikkel print symbol