Vil du på nett?


Strategi- og kommunikasjonsavdelingen bistår gjerne med råd om nettutvikling og -arbeid. Her har vi samlet noen viktige punkter du bør lese gjennom før du kontakter oss.

UiS' nettsteder
Språk og grafisk profil
Forskning på www.uis.no
Kurs og rutiner
Komme i gang
Skjema for omtale av arrangementer på nett

UiS har i dag (2018) seks nettsted under uis.no-paraplyen:

Eksterne nettsted

Debattforum på uis.no

Debattforum på www.uis.no er en arena for meningsytring og fri debatt om både samfunnsaktuelle saker og tema relatert til forskning og utdanning. Alle kan delta, men vi forutsetter at debattantene står fram med navn.  

Innlegg som inneholder injurier eller brudd på god presseskikk i henhold til pressens Vær varsom-plakat vil ikke bli godkjent. Men innenfor disse grunnleggende rammene skal takhøyden være stor.

Innsenderne er selv ansvarlige for språk og tegnsetting i sine innlegg.

Det er Strategi- og kommunikasjonsavdelingen som har ansvaret for debattsidene. Har du spørsmål eller henvendelser, send en e-post til redaktøren.

Interne nettsted:

 • Studentsider - http://student.uis.no
 • Ansattsider - http://ansatt.uis.no
  NB: Ansattsidene er IKKE et intranett, dvs det kreves ikke innlogging for å besøke dem. Men ansatt.uis.no er allikevel en intern informasjonskanal, det er derfor ønskelig at ansatte ikke lenker til disse sidene (fra f.eks. Facebook og Twitter).
  NB 2: Prosjektet "Digital plattform for intern informasjon, kommunikasjon og samhandling" - UiS intranett pågår nå, og skal etter planene lanseres i september 2018. Dette vil bli et intranett som krever pålogging.

Det er for tiden ikke aktuelt å utvide universitetets aktivitet på nett med flere nettsted, og all utvikling og alle nye forskningsgrupper, sentre, enheter, må inn i eksisterende struktur. Ifølge universitetsdirektøren skal alle studier og forskning ved UiS profileres på UiS sitt nettsted.

Fordelen med å legge informasjon om studietilbud, forskning og aktiviteten generelt, på www.uis.no er blant annet:

 • høyere profil utad og lettere å få oppmerksomhet i samfunnet generelt og fra media
 • utnyttelse av den mest naturlige kanal for all virksomhet relatert til UiS
 • enhetlig profil på UiS-aktiviter
 • nettsted optimalisert for søkemotorer
 • profesjonelle kommunikasjonsrådgivere som kan bidra med å utvikle og vedlikeholde informasjon
 • mulighet for å påvirke videreutvikling av nettstedet
 • være sikret teknisk støtte og vedlikehold fra IT-avdelingen 

Forsiden på www.uis.no er vårt viktigste ansikt utad, derfor er vi strenge i vurderingene av hva som skal ligge her.

Vi ønsker å ha et brukervennlig og stukturert nettsted, som ivaretar våre lesere, og får dem til å komme tilbake til oss.
Vi ønsker å være aktuelle og ha nyttig informasjon til definerte målgrupper på sidene våre.
Vi ønsker å ha et dynamisk nettsted som gir leserne våre noe nytt hver gang!

Språk
Hovedspråket på www.uis.no er norsk. Det er forståelig at noen enheter ønsker å publisere sitt hovedinnholdet på engelsk. Dette må legges på det engelske nettstedet. Det forventes at de som ønsker bare informasjon på engelsk, også legger noe informasjon på norske sider, med norsk tekst, men gjerne med lenker til de engelske sidene.

Grafisk profil
Det er den grafiske profilen til universitetet som gjelder på nettstedet også. Derfor er det begrensede muligheter for å endre farger. Bruk av bilder må gjøres i samsvar med profilen og det utrykket vi ønsker å ha.

Forskning på www.uis.no
Ifølge universitetsdirektøren skal alle studier og forskning ved UiS profileres på UiS sitt nettsted. UiS.no er vår fremste kanal for profilering av universitetets mange aktiviteter, og skal også være det for forskningsaktivitet, formidling og samarbeid. Dette betyr at instituttenes aktivitet skal profileres på uis.no, og ikke egne nettsteder.

Om nye organisasjoner knyttes til UiS, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å ha en glidende overgang med implementering av UiS' grafiske profil og profilering på uis.no.
Sentre mellom UiS og IRIS skal profileres på UiS sitt nettsted (og IRIS). Der UiS er partner i prosjekter eller sentre sammen med andre utdannings- eller forskningsinstitusjoner skal UiS sin grafiske profil som mininum ivaretas med logo og lenke til www.uis.no.

Spørsmål vedrørende dette kan rettes til nettredaktør hildegard.nortvedt@uis.no.

Komme i gang
For å få nye menypunkter og undermenyer på nett, bør du/dere tenke over følgende:

 • Hvem er målgruppe for din informasjon, og hvorfor er det behov for å publisere denne? 
 • Hvor er det mest naturlig å legge informasjonen din? Ansatt- og/eller studentsider, eller www.uis.no?
 • Har du et klart budskap? Vi hjelper gjerne med kommunikasjonsrådgivning, og spisser budskapet.
 • Har du eller din enhet satt av ressurser til å oppdatere nettstedet? Det er det enkelte institutt, fakultet, senter, forskergruppe eller avdeling som er ansvarlig for at det kommer nytt innhold på sidene enheten har ansvar for. Dette er arbeid som krever at det settes av tid og jobbes jevnlig med, og det viser veldig godt igjen når det glipper. Ingen liker å finne "nyheter" fra 2006 og nettbesøkende skal ikke oppleve feil eller utdatert informasjon. Men med gode rutiner og en klar ansvarsfordeling er det fullt mulig å ha gode og oppdaterte nettsider, uten at det nødvendigvis krever store ekstraressurser.
 • Lister, enten det er over ansatte, emner, prosjekter, kalenderhendelser MÅ oppdateres. Bruk heller ansattkatalogen og kalenderen som allerede finnes i stedet for å lage egne lister.

Rutiner og kurs
For å kunne publisere på nett, må du ha deltatt på kurs i CorePublish, som er vårt publiseringsverktøy. Sjekk UiS IKTs kurskalender.

Korrekturlesing og publisering
Artikler som skal publiseres på eksterne nettsider www.uis.no, sendes til korrekturleser og publiseres av nettredaktør (eller andre i strategi- og kommunikasjonsavdelingen).

På ansattsidene http://ansatt.uis.no og studentsidene http://student.uis.no er det den enkelte enhet som har ansvar for innhold som enheten "eier". Derfor er det nylig innført en ordning med at ansatte ved de ulike enhetene selv publiserer informasjon på disse interne nettstedene. Det er leder ved det enkelte fakultet/institutt/enhet som oppnevner hvilke medarbeidere som skal ha publiseringsrettigheter. Dette gis det beskjed om til SK-direktør og nettredaktør. 

Ansvarlig redaktør for www.uis.no er strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes, nettredaktør er Hildegard Nortvedt.

Det er IT-hjelp som driver brukerstøtte for CorePublish. It-hjelp@uis.no, eller 31580.

Ta gjerne kontakt med nettredaktør hvis du har spørsmål.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (17.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Ny adresse for CorePublish

Til alle brukere av CorePublish: Etter en oppgradering har programmet fått ny adresse:

https://frontprod04.uis.no/corepublish

 

Retningslinjer for sosiale medier

UiS utarbeidet retningslinjer for sosiale medier høsten 2010, og de ble revidert i september 2014.