Styresaker


Fra oppstart i møte 1.10.2015 har styret jevnlig behandlet saker i tilknytning til organisasjonsutviklingsprosjektet. Sentrale styresaker fremgår nedenfor. Styrets vedtak i sakene fremgår av møtebøkene som er tilgjengelig på ansattsidene.

Styresaker 2017

Styresaker 2016

Styresaker 2015

Møtebok fra styremøtene er tilgjengelig på ansattsidene. 

 

 

 

 

 

 

 


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (28.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Masterplan

Masterplanen synliggjør status for de ulike delprosjektene i OU-prosessen.

Status pr 17.11.2017

Status pr 6.10.2017

Status pr 1.10.2017