Rapport fra arbeidsgruppen


Arbeidsgruppen som fikk i mandat å foreslå organisasjons- og ledelsesstruktur ved overgang til ansatt rektor fra 1. august neste år har levert sin rapport. Høringsfrist er fredag 27. april.

Universitetsdirektøren oppnevnte i januar en arbeidsgruppe som fikk i mandat å foreslå organisasjons- og ledelsesstruktur ved overgang til ansatt rektor fra 1. august neste år.

Rapporten fra arbeidsgruppen er nå sendt på høring til fakultetene og museet, fellestjenestene, de ansattes organisasjoner og Studentorganisasjonen (StOr).

Sammen med rapporten følger et høringsbrev som redegjør nærmere for bakgrunn, mandat, høringstema osv.

Høringsfrist er fredag 27. april. Høringsuttalelser sendes til torebjorn.hatleskog@uis.no


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (11.04.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
UiS-logo.
Masterplan

Masterplanen synliggjør status for de ulike delprosjektene i OU-prosessen.

Status pr 17.11.2017

Status pr 6.10.2017

Status pr 1.10.2017