Høringsuttalelser til framtidig administrativ organisering


Her kan du lese høringsuttalelsene til framtidig administrativ organisering.

 

Arkeologisk museum

Det humanistiske fakultet

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Samfunnsvitenskapelig fakultet

Sentrale enheter

StOr og tjenestemannsorganisasjonene

 


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (11.04.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Masterplan

Masterplanen synliggjør status for de ulike delprosjektene i OU-prosessen.

Status pr 17.11.2017

Status pr 6.10.2017

Status pr 1.10.2017