Høringsnotat om administrativ organisering ved UiS


Høringsnotatet for administrativ organisering er nå sendt på høring, med frist 5.april.

Arbeidsgruppen for framtidig administrativ organisering har sendt ut høringsnotat. Høringsnotatet og høringsbrev.

Det er sendt på høring til følgende: fakulteter og museum, administrative enheter, StOr og tjenestemannsorganisasjonene.

Fristen for hørigen er onsdag 5.april, og høringsuttalelser sendes til prosjektleder kristiane.lindland@iris.no og torebjorn.hatleskog@uis.no (sekretær).


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (28.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Masterplan

Masterplanen synliggjør status for de ulike delprosjektene i OU-prosessen.

Status pr 17.11.2017

Status pr 6.10.2017

Status pr 1.10.2017