Innspill til framtidig administrativ organisering


Arbeidsgruppen for fremtidig administrativ organisering har fått innspill fra fagmiljøer, fagområder og enkeltpersoner til hvordan de kan videreutvikle løsninger for den administrative organiseringen. Her kan du lese innspillene

Arbeidsgruppen for  fremtidig administrativ organisering fikk sist uke inn innspill fra fagmiljøer, fagområder og enkeltpersoner til hvordan vi kan videreutvikle løsninger for den administrative organiseringen.

– Det har kommet noen gode innspill, som er både konkrete og detaljerte, og som hjelper gruppen godt i det videre arbeidet. Vi ser også at det er noen misforståelser i hva de nye løsningene innebærer, og også påpekninger av feil. Disse påpekningene hjelper oss til å korrigere og klargjøre tydeligere hvordan løsningene kan og bør fungere, sier prosjektleder Kristiane Lindland.

– Det blir også påpekt utfordringer vi ikke har løst godt nok ennå. De vil vi selvfølgelig jobbe videre med og også involvere ansatte som kan hjelpe oss med å tydeliggjøre hvordan utfordringene kan løses. Noen innspill kommer med forslag om å reversere prosessen i forhold til hva som nå er spesifisert i mandatet. Det er det vanskelig å gjøre noe med, sier Lindland.

Nå systematiserer gruppen alle innspillene og bruker dem i det videre arbeidet. I de kommende dagene og ukene vil de også komme med forespørsler til noen om videre diskusjon og innspill på konkrete områder.


Arkeologisk museum

Humanistisk fakultet

Teknisk-naturvitenskapelig fakultet

Samfunnsvitenskapelig fakultet

Sentrale enheter

Andre


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (08.03.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Masterplan

Masterplanen synliggjør status for de ulike delprosjektene i OU-prosessen.

Status pr 17.11.2017

Status pr 6.10.2017

Status pr 1.10.2017