Opptak fra allmøte om framtidig administrativ organisering


Tirsdag 21.februar ble arbeidet med framtidig administrativ organisering så langt presentert.

Her ser du opptak fra allmøtet. (Lenken er kun tilgjengelig for UiS-ansatte som logger inn via Feide)

Rektor Marit Boyesen ønsket velkommen til allmøtet og minnet om bakgrunnen for administrasjonsprosjektet.

– Dette er en viktig del av omorganiseringsprosessen som UiS er inne i. Styret har vedtatt ansatt rektor fra 2019, og tre nye fakultet fra høsten. Nå er det de administrative oppgavene som står for tur, sa hun.

Videre la hun vekt på at arbeidet som nå gjøres handler om å videreutvikle universitetet, og at både vitenskapelige og administrative er viktig.

– De henger sammen. Vi kan ikke bli gode på det ene, uten å være gode på det andre, sa hun.

Vil ha innspill

Prosjektleder for arbeidsgruppen for administrativ organisering, Kristiane Fjær Lindland, la fram arbeidet så langt og skisserte mulige løsninger.

I sitt innspillnotat legger arbeidsgruppen opp til at administrative oppgaver skal være organisert på fellestjenestenivå og på fakultetsnivå, men lokaliseringen kan være på alle tre nivåer.

– Vi legger opp til lik tilgang på tjenester uavhengig av fakultetsstørrelse, sa hun.

Ansatte er invitert til å komme med innspill. Frist for å komme med innspill er 1.mars.

– Vi klarer ikke løse alle oppgavene nå. Kom med forslag til oppgaver som må løses nå, sa Lindland.
 
I juni tar styret stilling til administrativ organisering, og endringene skal implementeres høsten 2017.

Her er nedlastbar versjon av powerpoint-presentasjonen fra møtet (pdf).

 


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (22.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Forelesningssal.
Masterplan

Masterplanen synliggjør status for de ulike delprosjektene i OU-prosessen.

Status pr 17.11.2017

Status pr 6.10.2017

Status pr 1.10.2017