Innspillsrunde administrativ organisering


Alle ansatte inviteres til å komme med innspill til framtidig administrativ organisering.

Det er ønskelig at dere oppsummere innspillene i samme struktur som rapporten, slik at gjennomgangen av innspillene blir lettere.

Les arbeidsgruppens innspillsnotat her (pdf).

Arbeidsgruppen ønsker innspill på alle relevante elementer av notatet og forslag til hvordan vi kan videreføre og forbedre arbeidet. Er det elementer som mangler, men som burde vært belyst, basert på mandatet, så meld inn til gruppen.

Arbeidsgruppen ønsker også innspill på om det er strukturelle endringer eller premisser som må trekkes opp for å realisere den overordnede modellen og å forenkle og forbedre de administrative arbeidsprosessene. 

Innspill sendes på e-post til kristiane.m.lindland@uis.no innen 1.mars.

Husk å relatere innspillene til arbeidsgruppens mandat.

Tirsdag 21.februar arrangeres allmøte om prosessen.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (18.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Illustrasjonsfoto campus Ullandhaug
Masterplan

Masterplanen synliggjør status for de ulike delprosjektene i OU-prosessen.

Status pr 17.11.2017

Status pr 6.10.2017

Status pr 1.10.2017