«Organisasjonsstrukturen ved Universitetet i Stavanger – synspunkter fra de ansatte»


I forbindelse med at det ble sendt ut spørreskjema for å evaluere ordningen med fakultets- og instituttstyrer ved UiS, avtalte NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) og UiS å samtidig spørre om betydningen av institutt- og fakultetsstruktur for kvalitet i utdanning og forskning, for samarbeid på tvers av fag og for profilering av fagmiljøer.

Resultatene kan leses i tilleggsrapporten:«Organisasjonsstrukturen ved Universitetet i Stavanger – synspunkter fra de ansatte».  

Tekst: Elin Nyberg


Sist oppdatert av Elin Nyberg (14.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Kontorlandskap
Masterplan

Masterplanen synliggjør status for de ulike delprosjektene i OU-prosessen.

Status pr 17.11.2017

Status pr 6.10.2017

Status pr 1.10.2017