Evaluering av ordningen med fakultets- og instituttstyrer ved UiS


Les rapport utarbeidet av NIFU med evaluering av ordningen med fakultets- og instituttstyrer ved UiS.

Som omtalt  i styresak US 110/15 «Prinsipper for faglig og administrativ organisering» fikk NIFU i oppgave i vinter å gjennomføre en ny evaluering av den interne styringsordningen på UiS.

Rapporten er nå overlevert UiS.  

NIFU  leverte i 2013 en tilsvarende evaluering av den interne styreordningen som ble innført i 2011.

Tekst: Elin Nyberg

 

 


Sist oppdatert av Elin Nyberg (08.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Skilt med navn på institutt
Masterplan

Masterplanen synliggjør status for de ulike delprosjektene i OU-prosessen.

Status pr 17.11.2017

Status pr 6.10.2017

Status pr 1.10.2017