Les tilbakemeldingene i OU-prosessen


Her kan du lese tilbakemeldingene som er kommet til prosjektgruppen for OU-prosessen fra ansatte og studenter. Husk allmøtet om OU-prosjektet tirsdag 15. mars.

Prosjektgruppen takker for stort engasjement og mange innspill i forbindelse med «Arbeidsnotatet – Mål og prinsipper for faglig organisering, administrative organisering og styring og ledelse ved UiS».  

Innspill fra Det humanistiske fakultet I 

Innspill fra Det humanistiske fakultet II

Innspill fra nettverk, forum og grupper.

Innspill fra stabene I

Innsptill fra stabene II

Innspill fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet I

Innspill fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet II

Innspill fra tjenestemannsorganisasjonene

Innspill fra universitetsbiblioteket og NettOp

Innspill fra IT-avdelingen

Innspill fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Innspill fra StOr

Alle dokumentene er i pdf-format.

Allmøtet tirsdag 15. mars begynner klokken 12.30 og holdes i auditorium 1 i Kjell Arholms hus

Tekst: Elin Nyberg

 

 

 

 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (14.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Mennesker samlet i auditorium
Husk allmøtet om OU-prosessen.
Masterplan

Masterplanen synliggjør status for de ulike delprosjektene i OU-prosessen.

Status pr 17.11.2017

Status pr 6.10.2017

Status pr 1.10.2017