Allmøte om OU-prosjektet


Alle ansatte og studenter inviteres til allmøte om organisasjonsutviklingsprosjektet tirsdag 15. mars klokken 12.30. Møtet holdes i auditorium 1 i Kjell Arholms hus.

Rektor Marit Boyesen vil holde en innledning før prosjektleder Kjersti Melberg gjør rede for status i prosjektet.

Det vil bli anledning til å komme med innspill og spørsmål.

Arbeidsnotat fra prosjektgruppen (pdf)

Prosjektets nettside

Tekst: Elin Nyberg


Sist oppdatert av Elin Nyberg (23.02.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Arkivbilde fra allmøte ved Universitetet i Stavanger
Møt fram på allmøtet 15. mars.
Masterplan

Masterplanen synliggjør status for de ulike delprosjektene i OU-prosessen.

Status pr 17.11.2017

Status pr 6.10.2017

Status pr 1.10.2017