Et bedre og mer effektivt UiS


UiS har startet et større organisasjonsutviklingsprosjekt for å forbedre resultatene og få en mer effektiv organisering.

UiS hadde en god resultatutvikling fra universitetet ble etablert i 2005 til 2011. Fra 2011 har imidlertid trenden snudd. Særlig innen forskning har resultatene flatet ut eller avtatt.

Samtidig har det ikke vært noen grundig gjennomgang av organiseringen siden 2004.

– Institusjonen har endret seg mye på disse 11 årene og vi ser at den faglige organiseringen vi har i dag ikke er optimal, sier direktør John B. Møst.

Prosjektet vil imidlertid ikke føre til oppsigelser.

– Vi trenger de hendene vi har når vi de neste fire-fem årene skal få oppimot 1000 nye studenter, men de hendene vi har, må jobbe mer effektivt, presiserer Møst.

Effektiv drift
Målet med organisasjonsutviklingsprosjektet er mer effektive enheter og en organisasjon hvor enhetene er rimelig faglig homogene.

– Enhetene må også ha en bærekraftig størrelse. Det vil si at de må være såpass store at de kan ha en effektiv drift, utdyper direktøren.

I forbindelse med endringene i Universitets- og høgskoleloven hvor ansatt rektor nå er blitt normalordningen, skal det i forbindelse med prosjektet også vurderes og bestemmes om UiS skal ha valgt eller ansatt rektor.

Organiseringen på toppen vil også ha betydning for organiseringen av det neste nivået.

– Vi må også se på antall organisasjonsnivå. Dagens system med tre nivå krever mye administrasjon og fører sannsynligvis til mer byråkrati enn nødvendig, sier Møst.

Implementeres i 2017
Organisasjonsutviklingsprosjektet ble innledet i oktober med styresak nummer 89/15. Prosjektdelen blir avsluttet på styremøtet 16. juni 2016.

Før forslag legges frem for styret i juni, skal saken ut på høring i organisasjonen.

Høsten 2016 vil bli brukt til å planlegge implementeringen av det styret vedtar i juni.

Selve implementeringen vil skje i løpet av 2017.

Allmøter og nettside med informasjon
Underveis vil de ansatte blant annet bli holdt orientert om arbeidet gjennom allmøter. Det er også opprettet en egen side for prosjektet som du finner i venstremenyen på ansattaktuelt-siden hvor det vil bli lagt ut informasjon om prosjektet. Her kan du nå kan finne styresaker om prosjektet og informasjon om prosjektgruppen og mandat

Kjersti Melberg er innleid som prosjektleder. Melberg er statsviter og sosiolog og forsvarte sin dr.polit-grad ved UiB i 2003. Hun er til vanlig forskningssjef ved IRIS, med endringsledelse, omorganisering og arbeidsmiljø som forskningsfelt.

Melberg har lang erfaring fra forskning og forskningsledelse, både fra IRIS og gjennom seks år som leder og senior fagleder i Statoil hvor hun var involvert i flere endringsprosjekt i perioden 2009-2015.

Prosjektgruppen
I tillegg til Melberg består prosjektgruppen av seniorrådgiver Tore Bjørn Hatleskog (HR-avdelingen), fagleder Martin Tjelta (Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring), fakultetsdirektør Gro Sokn (TN), professor Torvald Øgaard (SV), professor Gunnar Nerheim (HF) og seniorrådgiver Hege M Skjelbred-Knudsen (Strategi- og kommunikasjonsavdelingen).

Melberg forteller at hun går til oppgaven med ydmykhet, og ser fram til å bidra til UiS’ videre utvikling og fremtidige organisering.

– Jeg har stor respekt for den mangfoldige og kompetente organisasjonen UiS er. Med meg på laget har jeg også en prosjektgruppe med stor og bred innsikt i UiS både som organisasjon, studiested og som arbeidsplass, sier hun.

Tekst: Elin Nyberg

 

 


Sist oppdatert av Elin Nyberg (18.12.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Campus Universitetet i Stavanger
Organisasjonsutviklingen skal gjøe UiS enda bedre.
Kjersti Melberg
Kjersti Melberg skal lede organisasjonsutviklingsprosjektet.
Masterplan

Masterplanen synliggjør status for de ulike delprosjektene i OU-prosessen.

Status pr 17.11.2017

Status pr 6.10.2017

Status pr 1.10.2017