• Styremedlemmer samlet rundt bordet.

  Gikk for to prorektorer

  (08.06.2018) Etter en relativ lang diskusjon gikk UiS-styret inn for modell 2 i rapporten til arbeidsgruppen som har utredet fremtidig organisasjons- og ledelsesstruktur under ansatt rektor.

   
 • Høringsuttalelser

  (23.05.2018) Her kan du lese høringsuttalelsene vedr. forslag til fremtidig organisasjons- og ledelsesstruktur under ansatt rektor.


 • UiS-logo.

  Rapport fra arbeidsgruppen

  (09.04.2018) Arbeidsgruppen som fikk i mandat å foreslå organisasjons- og ledelsesstruktur ved overgang til ansatt rektor fra 1. august neste år har levert sin rapport. Høringsfrist er fredag 27. april.

   
 • Høring på forslag til organisering av tekniske tjenester ved Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet

  (09.04.2018) På denne siden finnes informasjon om fremdrift vedrørende organiseringen av tekniske støttetjenester ved TN.


 • Øystein Lund Bø.

  Arbeidsgruppe og mandat for utredning av enhetlig ledelse

  (19.01.2018) Universitetsdirektøren har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utrede den fremtidige ledelsesstrukturen under ansatt rektor.

   
 • HR-direktør Halfdan Hagen

  Samorganisert HR-avdeling

  (21.12.2017) Fra årsskiftet samles universitetets 22 HR-medarbeidere i én organisatorisk enhet ledet av HR-direktør Halfdan Hagen. Avdelingen skal tilby tjenester til ledere og medarbeidere innenfor HR-feltet, som i størst mulig grad bidrar til en enda bedre resultatoppnåelse for den enkelte og universitetet.

   
 • Vegg AR-hus

  177 ansatte innplassert i nye stillinger

  (18.12.2017) Som følge av styrets vedtak 8. juni om omorganisering av den administrative støttefunksjonen er det vedtatt ny bemanningsplan med stillingsbeskrivelser for fakultetsadministrasjonene, Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring og HR-avdelingen. 177 ansatte er nå innplassert i stillingene med virkning fra 1.1.2018.

   
 • UiS logo

  Implementering av ny organisering i rute

  (17.11.2017) Implementeringen av overordnet administrativ organisering og intern faglig organisering og ledelse pågår for fullt frem mot nyttår, og stadig flere brikker faller på plass. Den nye organiseringen skal være på plass fra 1. januar 2018.

   
 • Vegg i AR-hus

  Innplassering i stilling ved omorganisering

  (17.11.2017) Fullstendig bemanningsplan og stillingsbeskrivelser for faste stillinger ved fakultetsadministrasjonene, Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring og HR-avdelingen fra 1.1.2018 er nå vedtatt av universitetsdirektøren.

   
 • universitetsdirektør Ole Ringdal

  God fremdrift i OU-prosessen

  (03.10.2017) Universitetsdirektøren er godt fornøyd med status for de ulike organisasjonsutviklingstiltakene. Masterplan for implementering av OU-prosessen viser at forberedelsene til ny faglig og administrativ organisering fra 1. januar 2018 er i rute.

   
 
« Forrige     1 | 2 | 3 | 4     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 36 artikler
 
Masterplan

Masterplanen synliggjør status for de ulike delprosjektene i OU-prosessen.

Status pr 17.11.2017

Status pr 6.10.2017

Status pr 1.10.2017