Kvalitetsrapporter


Kvalitetsrapportene både synliggjør resultatene av arbeidet med kvalitet og danner utgangspunkt for det videre kvalitetsarbeidet. Rapporteringen omfatter alle virksomhetens nivåer, fra student til styre, og alle delprosessene som inngår i studieprosessen. StOr oppfordres også til å avgi årsrapport for studentenes arbeid med kvalitet.

Rapporteringssyklusen tjener flere hensikter i kvalitetssystemet. Den skal:
  • dokumentere den foreliggende kvalitetstilstanden, slik at leseren kan vurdere om kvaliteten er tilfredsstillende
  • dokumentere arbeidet med kvalitet, slik at leseren kan vurdere om arbeidet med kvalitet har hatt et tilfredsstillende omfang og tilfredsstillende fokus
  • dokumentere resultatene av arbeidet og måloppnåelsen, slik at leseren kan vurdere om kvalitetsutviklingen har vært tilfredsstillende
  • dokumentere den planlagte utvikling av kvaliteten, slik at leseren kan vurdere om arbeidet framover har tilfredsstillende omfang og fokus.

Sist oppdatert av (06.03.2009)

Skriv ut artikkel print symbol