Ny studieprogramleder for videreutdanning i kreftsykepleie


Kjersti Stormark Rabanal er fra 1. august 2018 ansatt som ny studieprogramleder for videreutdanning i kreftsykepleie. Rabanal overtar etter Kristin K. Adriansen som går over i ny stilling som avdelingsleder for Avdeling for omsorg og etikk ved fakultetet.

Kjersti Stormark Rabanal er universitetslektor og har profesjonsbakgrunn som sykepleier. Som nyutdannet sykepleier jobbet hun to år ved hematologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, hvor kreftpasienter utgjorde den største pasientgruppen. Videre har Rabanal en mastergrad i folkehelsevitenskap fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Hun har de siste årene vært ansatt som PhD-kandidat ved avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet og har fulgt doktorgradsprogrammet ved avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Universitetet i Oslo. Hun er nå helt i sluttfasen av sitt doktorgradsarbeid innen epidemiologi med fokus på hjerte-karsykdom blant innvandrere.

Videreutdanningen i kreftsykepleie har høsten 2018 tatt opp om lag 25 nye studenter som skal ha oppstart av studiet mandag 20. august. Rabanal gleder seg semesterstart og til å ta fatt på sin nye rolle:

- Jeg er spent på møtet med studentene. Jeg tror jeg vil bli utfordret til å holde meg oppdatert på ny kunnskap, og til å heve blikket ut over eget forskningsområde. Dette ser jeg frem til! Jeg gleder meg også til å ha en variert arbeidshverdag med undervisning, forskning, veiledning i praksis og relasjonsbygging med eksterne samarbeidspartnere.


Sist oppdatert av Cathrine Sneberg (21.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Kjersti Stormark Rabanal
Kjersti S. Rabanal er ny studieprogramleder ved Det helsevitenskapelige fakultet