Åpent foredrag: Hermeneutikk og leseopplæring


Åpent foredrag v/ Professor Finn Egil Tønnessen, tirsdag 22. september. Hermeneutikk er læren om tolking - ikke bare av tekster, men av alt fra sanseinntrykk til menneskets eksistens. Hittil er hermeneutikken brukt lite innen lese- og dysleksiforskningen. Hva innebærer den hermeneutiske metoden og hvordan kan vi bruke den innen forskning og undervisning?

Velkomment til åpent foredrag tirsdag 22. september kl 12.15–13.30, rom U205, Hagbard Lines Hus, Universitetet i Stavanger.

Foredraget bygger på en analyse av lese- og dysleksiforskningens historie og på tanker om hva lesing er. Disse er presentert i Tønnessens nye bok "Can we read letters. Reflections on fundamental issues in reading and dyslexia research", Sense Publishers , 2015. Hele boka kan lastes ned fritt som open access: http://tinyurl.com/l9yr6w6)

Dette er det tredje foredraget i en rekke på tre, og kommer etter Hva er metakognisjon (2. Juni 2015) og Trenger vi egentlig dysleksibegrepet? (8.sept 2015). 

Velkommen til alle interesserte! 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (30.11.2015)

Skriv ut artikkel print symbol