Åpen forelesning med professor Roberta M. Golinkoff


Professor Roberta Michnick Golinkoff forsker på barns tidlige utvikling og lekbasert læring. Torsdag 10.september holder hun en åpen forelesning ved Universitetet i Stavanger.

Professor Roberta Michnick Golinkoff fra University of Delaware i USA har viet sin karriere til å studere hvordan førskolebarn lærer. Hun har skrevet 13 bøker og flere hundre fagartikler basert på denne forskningen.

Golinkoff hevder at lek og lekbasert læring vil være det som fremmer de kvaliteter som trengs i fremtidens arbeidsliv. Kreativ tenkning og problemløsning, og sosiale ferdigheter, som teamarbeid og samarbeid, vil være like viktig som faglig styrke.


I høst besøker hun Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, og i den anledning holder hun en åpen gjesteforelesning med tittelen "Preparing 21st century children for a global world: It all starts in preschool".

Ved siden av å være en fremragende forsker på barns tidlige utvikling er Roberta M. Golinkoff en fantastisk inspirerende foreleser. Vi anbefaler forelesningen på det varmeste!

Forelesningen er klokken 14.00 i rom Ø-130 på Arne Rettedals hus på Universitetet i Stavanger. 
Velkommen.


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (07.09.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Professor Roberta Michnick Golinkoff
Professor Roberta Michnick Golinkoff.