Åpen forelesning: Hva er metakognisjon - og kan vi bruke den i undervisningen?


Metakognisjon er er et hyppig forekommende begrep i dagens diskurs om skole og pedagogikk. I Ludvigsen-utvalgets rapport Fremtidens skole holdes begrepet metakognisjon opp som et tjenlig begrep for fremtidens skole, begrepet er også sentralt i mange opplæringsprogrammer. I dette foredraget drøfter Finn Egil Tønnessen hvilke muligheter og begrensninger kognitiv psykologi har i pedagogikken.

I foredraget bygger han på resonnement presentert i sin nye bok Can we read letters. Reflections on fundamental issues in reading and dyslexia research (2014 - Open access)

Tid:
Tirsdag 2. juni,  kl 12.15-13.30

Sted:
Hagbard Line-huset - Rom HL U-205

 

Foredraget er det første av tre foredrag med utgangspunkt i boka "Can we read letters", de to neste blir 8. og 22. september 2015.

  • 8. September, 12.15-13.30 (rom blir opplyst senere): Trenger vi dysleksibegrepet? v/ Finn Egil Tønnessen
  • 22. September, 12.15- 13.30 (rom blir opplyst senere: Hermeneutikk og leseopplæring v/Finn Egil Tønnessen

Sist oppdatert av Trond Egil Toft (22.05.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Forside på boka Can we read letters