Faglig leder for ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap ved Det humanistiske fakultet - intern utlysning


Søknadsfrist: 5. juni 2015.

Funksjonen som faglig leder for vårt ph.d. program i utdanningsvitenskap er ledig fra 01.08.15:

Faglig leder for Ph.d. i utdanningsvitenskap (se funksjonsbeskrivelse her 

Funksjonsperioden er 3 år og gjelder fra og med 01.08.15 til og med 31.07.18.


Følgende legges til grunn for funksjonen: 

Funksjonen legges til en vitenskapelig stilling og utgjør 20 %.

Det forutsettes at søkere er fast ansatt og har dr.grad. Veiledererfaring på ph.d.-nivå er en fordel, og likedan kjennskap til ph.d.-utdanningene ved fakultetet.

Lønn; ordinær lønn + 2 lønnstrinn

Funksjonsbeskrivelse er vedlagt (se over).

 

Interesserte bes sende en kort skriftlig søknad til prodekan for forskning Alexandre Dessingué innen 5. juni 2015.

Kontaktperson: Prodekan for forskning Alexandre Dessingué:

alexandre.dessingue@uis.no, tlf.  3 1380.

 

Funksjonene som faglige ledere for ph.d.-programmene ble i sin tid opprettet av Styret ved UiS for å ivareta faglig utvikling og koordinering av våre forskerutdanningsprogrammer. Funksjonene finansieres av fakultetet.

Oppnevningen foretas ved at prodekan for forskning innstiller til dekan. Aktuell(e) institutt-/senterleder(e) gis anledning til å uttale seg. Dekanen beslutter så oppnevning.


Sist oppdatert av Marianne Trå (18.05.2015)

Skriv ut artikkel print symbol