Utlysning - Det humanistiske fakultet: Frikjøpsmidler til opprykk førstekompetanse/professorkompetanse og sluttføring phd-avhandling


I budsjettet for 2015 er det satt av kr 300 000 til frikjøpsmidler til ansatte som er i sluttfasen av en søknad om opprykk til førstekompetanse eller professorkompetanse, eller som trenger inntil tre måneders frikjøp for å sluttføre en phd-avhandling (gjelder ikke stipendiater).

Søknad om frikjøpsmidler må inneholde en plan for arbeidet med søknad om opprykk eller ferdigstillelse av phd-avhandling. Det må oppgis en realistisk tidsplan og søknadssum for frikjøpsmidler.

Søknad om frikjøpsmidler utarbeides i samråd med egen leder, og sendes fakultetet v/Marianne Trå (marianne.traa@uis.no). Søknadene besluttes av dekan, etter samråd med prodekan for forskning.


Kvinner som tar sikte på professoropprykk, oppfordres til å delta i UiS-prosjektet «Kvinner til topps». Deltakelse i prosjektet vil innebære at en får en «prøveevaluering» av egen status og ev. stipend som kan benyttes til nettverksbygging, internasjonalisering, frikjøp av tid til publisering eller søknadsskriving om eksterne finansierte midler.

Ser mer om programmet her (oppstart høst 2015):


Sist oppdatert av Marianne Trå (03.03.2015)

Skriv ut artikkel print symbol