Opprykk til dosent


Pål Roland har blitt tildelt personlig opprykk til dosent i pedagogikk.

Pål Roland har lang erfaring med arbeid i skolen relatert til  barn og unge i kategorien alvorlige atferdsproblemer og psykiatri. Samtidig jobbet han som høgskolelektor i idrett ved HiS (1999-2000), som høgskolelektor i sosialpedagogikk ved HiS (2000-2004) og som universitetslektor ved Senter for atferdsforskning fra 2004. Førstelektor fra 2007.

I 2012 disputerte Roland for sin doktorgrad i utdanningsvitenskap og har arbeidet fram til nå som førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret).

I dag underviser Roland på masterstudiet i spesialpedagogikk og deltar i forskergruppen under temaet innovasjon i skole og barnehage. Sammen med forskergruppen arbeider han for tiden med en antologi om implementering, og NFR prosjektet CIESL - Classroom interaction for enhanced student learning (CIESL) - Implementing research based knowledge regarding teacher-student interaction.

Han er en kjent og ettertraktet kursholder og holder blant annet kurs i Respekt, Zero, De utfordrende barna og Være sammen. Være sammen er et kompetanseløftprosjekt som over 600 barnehager deltar i. Roland har vært sentral i utviklingen og spredningen av dette prosjektet.

Tematisk arbeider han innen atferdsproblemer, kommunikasjonsteori, aggresjonsforståelse, tidlig innsats, kapasitetsbygging i organisasjon, ledelse, implementering, klasseledelse og stressteori.
 


Sist oppdatert av Alexandra Halsan (16.01.2015)

Skriv ut artikkel print symbol