Doktorer fra HUM


Tradisjonen tro ble nye doktorer hedret på universitetets bursdag 29. oktober. Fire stipendiater fra Det humanistiske fakultet ble høytidelig utnevnt til doktor.

Det var ikke bare en storslått feiring av UiS forrige onsdag. På universitets bursdag 29. oktober ble også 29 doktorer hedret for sitt arbeid. Fire av dem som deltok på promosjonen av doktorer og som ble høytidelig utnevnt til doktor tilhørte Det humantistiske fakultet.

Språk og modelltekster
Doktorene fra Det humanistiske fakultet var Kjetil Vikhamar Trengs som disputerte 27. november 2013 med «English medieval documents of the Northwest Midlands - A study in the language of a real-space text corpus».

I tillegg til Anne Håland som disputerte 13. Mars 2013 med doktorgraden «Bruk av modelltekstar i sakprega skriving på mellomtrinnet - Ei undersøking av korleis modelltekstar set spor i elevtekstar og korleis elevar posisjonerer seg i ulike sakprega skrivesituasjonar».

Ungdomssteget og ordløs bildebok
Også Siv Måseidvåg Gamlem deltok på promosjonen. Hun dispurterte 12. juni 2014 med «Tilbakemelding som støtte for læring på ungdomssteget». Trude Hoel dispurterte 2. oktober 2014 med «6- og 7-åringers muntlige fortellinger basert på ei ordløs bildebok. Fortelling, barn, bildebok».

I tillegg var det tre doktorer som ikke hadde anledning til å møte på promosjonen. Dette var Berit Zachrisen, Torstein Stray og Leif Inge Tjelta.


Sist oppdatert av Maria Gilje Strand (06.11.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Kjetil Vikhamar Thengs, Anne Håland, Trude Hoel og Siv Måseidvåg Gamlem. Dekan Elaine Munthe lengst bak.
Kjetil Vikhamar Thengs, Anne Håland, Trude Hoel og Siv Måseidvåg Gamlem. Dekan Elaine Munthe lengst bak.