Førstelektorsamling på UiS 24. september


Nå nærmer det seg den 24. september og NAFOLs éndagsseminar om førstelektorkompetanse for universitetslektorer i barnehagelærer- og lærerutdanningene. Arrangementet foregår på Universitetet i Stavanger i Kjell Arholms hus, rom KA-051, og starter kl.9.

Førstelektordag 24. september 2014 kl.9-17:30

NAFOL har invitert til førstelektorsamling 24. september på Universitetet i Stavanger. Les her for mer informasjon.

NAFOL er en forskerskole for lærerutdanningene som er basert på et nettverk av læresteder der Universitetet i Stavanger inngår, og med finansiering fra NFR. NAFOL har et tilbud til lærerutdannere som ønsker å kvalifisere seg for førstelektorkompetanse.

Den 24. september vil det bli arrangert en førstelektordag på UiS i regi av NAFOL. Da deltar både egne og andre universitets- og høgskoleansatte universitetslektorer (i barnehagelærer- og lærerutdanningen)! Professor emerita Sissel Lie, NTNU, og professor Thorolf Krüger, Høgskolen i Bergen, er foredragsholdere denne dagen.

Dette er forskerskolens siste av tre førstelektorsamling i 2014.

Eventuelle spørsmål kan stilles til:
Monika S. Nyhagen, NTNU
tlf.: 73 59 04 18

Sjekk ut programmet!
Her finner du programmet for førstelektordagen. Nærmere informasjon om krav til opprykk og retningslinjer for søknad om opprykk til førstestilling, mer informasjon får du her.

For øvrig vil dere kunne få vite mer om dette også på NAFOL-dagen, se informasjonen som ligger til slutt i programmet.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (12.09.2014)

Skriv ut artikkel print symbol