Seminar - Is the Feminization of Migration Cause for Alarm?


Nettverk for kjønnsforskning ved UiS inviterer fredag 28. mars til seminar som tar opp kjønnsperspektiv på migrasjon og presenterer kjønnsaspekt både i forhold til moderne og historisk migrasjon.

Innleder: Donna Gabaccia, University of Minnesota

Kommentator: Mirjam Hladnik, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts

Tid: Fredag 28.mars, kl 13.00-15.00

Sted: Kjølv Egelands Hus, rom C-334

Donna R. Gabaccia vil omtale sin tekst Is the Feminization of Migration Cause for Alarm? Mirjam H. Hladnik kommenterer deretter nærmere sammenhengene mellom migrasjon og kjønn foruten å peke på innsikter fra samspillet mellom migrasjons- og kjønnsforskning.

Innlederne vil også presentere sine respektive forskningsinstitusjoner i USA og Slovenia.

Om forskerne
Både Donna R. Gabaccia og Mirjam Hladnik er våren 2014 gjesteforskere/-lærere ved UiS, migrasjonsmasteren EMMIR på HUM

Donna R. Gabaccia, University of Minnesota.
Mirjam Hladnik, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Art.

Bok: Going Places: Slovenian Women's Stories on Migration

 


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (26.03.2014)

Skriv ut artikkel print symbol