HUM søker ny prodekan for forskning


Prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet, Gunnar Nerheim, fratrer sin funksjonsperiode ved årsskiftet. Funksjonen som prodekan for forskning står derfor ledig fra 1. januar 2014.

Prodekan for forskning har som sitt hovedarbeidsområde kvalitet i forskning og utviklingsarbeid og forskerutdanning ved fakultetet. Hun eller han skal i samarbeid med dekan og instituttlederne bidra til at forskningen ved fakultetet holder høg kvalitet, at forholdene legges til rette for økt forskning, og at forskningssamarbeid utvikles.

Dekanen vil framheve betydningen av at prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet har erfaring med forskningsprosjektutvikling, prosjektledelse og gjennomføring og at prodekan for forskning vektlegger å legge til rette for økt forskning, samarbeid og kvalitet i forskning ved fakultetet.

For fullstendig funksjonsbeskrivelse, klikk her

Funksjonsperioden er for fire år og stillingsandel er normalt satt til 50%. Ved Det humanistiske fakultet har vi økt prosentandelen til 70%. I tillegg til ordinær lønn tilbys prodekanene et B-tillegg etter Statens lønnsregulativ, B-70.

Styret har vedtatt at prodekanene skal rekrutteres internt ved at dekan for aktuelt fakultet avgjør sammen med rektor hvem som skal ivareta funksjonene. Ansatte som er interessert skal oppfordres til å ta kontakt. Dekan skal søke råd hos en representant for de tillitsvalgte ved fakultetet før beslutningen tas.

Interesserte bes melde sin interesse for funksjonen som prodekan for forskning til dekan Elaine Munthe, e-post: elaine.munthe@uis.no innen 20. november 2013.
 


Sist oppdatert av Anne-Karin Sivle Pettersen (25.10.2013)

Skriv ut artikkel print symbol