HF-Forsk miniseminar; Utlysninger og prosjektsøknader til NFR og EU


Tid og sted: Tirsdag 24. september 2013, kl. 14.15-15.45, i rom HL U-205 i Hagbard Line-huset (U-fløy, 2. etasje).

Det humanistiske fakultet inviterer til møte om muligheter for ekstern finansiering av forskningsprosjekter og hva som er viktig for å vinne fram i konkurransen om prosjektmidler.

Fakultetet ønsker å fokusere på samarbeid om utvikling av nye forskningsprosjekter og støtte til søknadsskriving. Tema for dette møtet er: Aktuelle utlysninger fra Forskningsrådet og EU - og hvordan nå fram.  Vi vil også ta en runde blant deltakere for å undersøke relevante tema og mulige områder for samarbeid.  Dersom det er ønskelig, følger vi opp med et nytt møte i nov/des om selve prosjektutformingen. Hensikten er å gjøre det mulig for flere å være med i utvikling og gjennomføring av prosjekter med ekstern finansiering. 

Vi håper at mange erfarne søknadsskrivere vil delta for å dele sin erfaring med andre, og at uerfarne prosjektskrivere blir med for å lære mer!
Velkommen til seminar!

Program:
Introduksjonsrunde: ditt forskningsfelt/tema? (Kort introrunde)

Kommende utlysninger og trender i Forskningsrådet. Støtte til søknadsskriving.
Vibeke Hervik Bull, rådgiver for ekstern finansiering i Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA), UiS.

Kommende utlysninger i EU.
Kyrre Aas, rådgiver for ekstern finansiering EU i FIA, UiS.

Nytt program for forskning og innovasjon i utdanning, Forskningsrådet.
Programstyreleder, dekan Elaine Munthe.

Erfaringer med søknadsskriving: Viktige forutsetninger for å lykkes.
Deltakere deler av egen erfaring og Elaine Munthe oppsummerer med erfaringer sett fra prosjektleder, programstyre og paneldeltaker i vurderingsarbeid.

Det blir servert kaffe, te og frukt.


Sist oppdatert av Marianne Trå (04.09.2013)

Skriv ut artikkel print symbol