Ny professor i matematikkdidaktikk


Raymond Bjuland ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk har fått personlig opprykk til professor i matematikkdidaktikk.

Sammen med kolleger i matematikkgruppen har Bjuland vært med å bygge opp en betydelig forskergruppe som har utviklet en sterk fagdidaktisk kompetanse gjennom forskningsprosjektet «Læreres undervisningskunnskap i matematikk», et forskningsfelt som også inngår i programområdet «Læreres undervisningskunnskap».

Bjuland er en av de mest produktive forskerne ved instituttet og publiserer forskningen sin i anerkjente internasjonale tidsskrift, alene eller sammen med kolleger fra UiS.

Prosjektleder
Bjuland er i dag prosjektleder for TasS prosjektet (Teachers as Students), i regi av NFR (9 millioner for perioden 2012-2014).

TasS er et tverrfaglig prosjekt med 19 forskere innen matematikk, naturfag, engelsk, kroppsøving, pedagogikk og elevkunnskap og minoritetselever/flerkultur. Prosjektet har fokus på lærerstudenters praksisopplæring.

I tillegg til å være en dyktig forsker, har Bjuland også vid erfaring fra undervisning av studenter og veiledning av masterstudenter og PhD-kandidater. Han er også en etterspurt foredragsholder og kursholder.

Disputas
Bjuland arbeidet fem år som adjunkt i videregående skole før han tok hovedfag i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Agder. 

Han arbeidet etter det som høgskolelektor i matematikk ved NLA Høgskolen. Fra 1998 – 2002 var han stipendiat samme sted. Han disputerte ved Universitetet i Bergen i november 2002. 

Fra 2003-2008 var han tilknyttet Universitetet i Agder som førsteamanuensis i matematikkdidaktikk, og senere som postdoktor. Som postdoktor var han knyttet til forskningsprogrammet «Læringsfellesskap i matematikk», i regi av NFR. 

Han var også med å utvikle PhD-utdanningen i matematikkdidaktikk ved UiA. 

Fra januar 2009 har Bjuland vært ansatt ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved UiS.


 


Sist oppdatert av Elin Nyberg (19.09.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Portrett av Raymond Bjuland
Raymond Bjuland har fått personlig opprykk til professor i matematikkdidaktikk