Kari G. Hempel disputerer


Kari G. Hempel, seniorrådgiver ved Humanistisk fakultet, disputerer ved Universitetet i Tromsø 16. mars. Tema i avhandlingen er kontinuitet og endring i menighetslivet i et utvalg norskamerikanske immigrantmenigheter i årene 1870-1917.

Tittelen på Hempels avhandling er; ”Is not a sin in one place a sin in another? Menighetsliv i norskamerikanske immigrantmiljø 1870-1917, kontinuitet og endring”.
Avhandlingen handler om det kompliserte samspillet menighetene hadde mellom å bevare og tilpasse den religiøse arven og samtidig motta impulser fra det amerikanske samfunnet.

Har analysert møtereferater
Problemstillingen i avhandlingen er rettet mot de valg de menighetene måtte foreta for å finne seg til rette. Hovedmålet har vært å analysere hvilken betydning teologi, samfunnskontekst (rural/urban plassering) og integrering hadde for utvikling av menighetenes handlingsstrategier, og hvordan forholdet mellom faktorene endret seg over tid.

Materialet, menighetenes møtereferater, er analysert gjennom tekstanalyse, sosiologisk feltanalyse og komparasjon av menighetspraksis. Resultatet viser at troen på organisering av det religiøse livet var sentral, at det var sammenheng mellom holdninger til det nye samfunnet og integreringstakten i menighetene og at tilpasningen til det amerikanske samfunnet var en sammensatt prosess.

Disputas i Tromsø
Forskningen viser menighetenes prosess på veien fra å være norske menigheter til å bli amerikanske menigheter med norske røtter. Beskrivelse av prosessen og analyse av hvilke faktorer som var avgjørende i utviklingsforløpet kan ha betydning for å forstå de dilemmaer en ser at dagens religiøse minoritetsgrupper står overfor.

Hovedveileder er professor Einar Niemi, Universitetet i Tromsø.

kari G. Hempel har hovedfag i nordisk fra UiB og hovedfag i historie fra UiT.

Hempel disputerer ved universitetet i Tromsø, auditorium B 1005, fredag 16. mars. Prøveforelesning kl 10.15.

Tittel på prøveforelesningen er ”Kvinnenes posisjon i norskamerikanske menigheter og i norske lekmannsmiljø fram til ca. 1920 – en sammenligning”.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (02.03.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av Kari G. Hempel
Kari G. hempel disputerer ved Universitetet i Tromsø 16. mars