40 millioner til utdanningssamarbeid med Nord-Amerika (2012-2015)


Under Transatlantic Science Week lanserte regjeringen ny strategi for samarbeid med Nord-Amerika innen høyere utdanning. 40 millioner kroner settes av til ulike tiltak. Nå er programdokumentet sendt på høring til institusjonene.

Lanseringen av strategien fant sted den 25. oktober ved University of California at Berkeley. Tora Aasland presenterte en strategi som viderefører en rekke av momentene fra den forrige programperioden 2008-2011.

Hovedprioriteringene i strategien er:

  • Utvidet samarbeid på myndighetsnivå
  • Mer samarbeid mellom institusjoner og sterkere kobling mellom høyere utdannings- og forskningssamarbeid
  • Økt utveksling av studenter og ansatte

Selve programdokumentet som danner grunnlaget for utlysninger innen Partnerskapsprogrammet, prosjektmidlene og øvrige tiltak er nå sendt på høring til fakultetene ved UiS, med intern frist for tilbakemelding 25. november. En viktig del av tiltakene er kobling mellom utdanning og forskning, og studentmobilitet.

Interesserte fagmiljøer bør allerede nå begynne å planlegge deltakelse i Nord-Amerikaprogrammet, som vil komme med første utlysning i januar 2012.

Følg oppdateringer i programmet her:
www.siu.no/nord-amerika

(NB! Pr. 9. november inneholder ikke disse sidene ny informasjon. Lenken vil likevel være gyldig for den nye programperioden når den settes i gang med utlysning i januar 2012).


Sist oppdatert av (09.11.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning - SIU - logo
Nord-Amerikaprogrammet videreføres for perioden 2012-2015. Et nytt programdokument er nå sendt på høring til høyere utdanningsinstitusjoner.