Erasmus Mundus-master åpnet


Fredag 23. september var det offisiell åpning av European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR) i Oldenburg i Tyskland.

EMMIR er det første afrikansk-europeiske Erasmus Mundus masterprogram i migrasjonsstudier og drives av UiS i samarbeid med tre andre europeiske og tre afrikanske universiteter.

26 studenter fra 20 nasjoner er tatt opp til det første studieløpet og møtte i september til første semester ved Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. UiS er vertskap i andre semester, og i januar 2012 kommer de første 26 studentene til Stavanger og Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.

Teori og feltkunnskap
I løpet av de to årene studiet varer vil studentene oppholde seg både i Europa og i Afrika. Programmet er unikt og fokuserer på migrasjon gjennom en interkulturell tilnærming. EMMIR tilbyr grundig teoretisk kunnskap i migrasjonsstudier kombinert med feltarbeid i Europa og Afrika. Programmet er sammensatt av flere disipliner som tar opp viktige samtidsspørsmål i et nytt studieområde.

EMMIR- studentene blir kjent med ulike kulturer og akademiske tradisjoner og får kunnskap om migrasjonsspørsmål gjennom praksisperioder.

Nye studenter vil bli tatt opp hvert år, i første omgang de kommende fem årene.

Neste søknadsfrist 31. desember 2011.

Detaljer om programmet finnes på http://www.emmir.org/
 


Sist oppdatert av (30.09.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av studentene
26 studenter fra 20 nasjoner er tatt opp til det første studieløpet og møtte i september til første semester ved Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.