Nye professorer ved UiS


Nils Rune Langeland og Nils Olav Østrem er begge tildelt personlig opprykk til professor i historie ved Universitetet i Stavanger.

Nils Rune Langeland tok hovedfag i historie ved Universitetet i Bergen (UiB) i 1992. Han disputerte for dr.art-graden ved UiB i 1997. I tillegg har han engelsk mellomfag, sammenlignende politikk grunnfag og tysk grunnfag. I årene 1997-2002 var han redaktør av Syn og Segn, og i 1999 ble han ansatt ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo samtidig som han tok på seg oppdraget med å skrive første bind av Høyesteretts historie. Han har vært spaltist i Dagbladet og journalist i Dag og Tid. Siden januar 2008 har han vært førsteamanuensis i historie ved UiS.

Nils Olav Østrem har studert historie, samfunnsvitenskap og administrasjons- og organisasjonsvitenskap ved UiB. Han avla hovedfagseksamen i historie samme sted i 1989. Østrem var stipendiat ved nåværende UiS i årene 1998-2002 og disputerte for dr.art-graden ved UiT høsten 2002. Siden 2009 har han vært ansatt som førsteamanuensis i samfunnsfag ved UiS. Østrem har gjennom årene bidratt til flere historieverk, og har vært engasjert for å skrive bygdebøker for flere kommuner.
 


Sist oppdatert av (26.09.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av Nils Rune Langeland og Nils Olav Østrem
Nils Rune Langeland (t.v.) er professor ved Institutt for kultur- og språkvitenskap. Nils Olav Østrem er professor ved Instititt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.