UiS International Staff Exchange Week 2011


Internasjonalt kontor arrangerer International Staff Exchange Week i uken 17.-21. oktober 2011. Ansatte ved UiS oppfordres til å delta på hele eller deler av programmet.

Hovedmålgruppen er ansatte ved samarbeidsuniversitet i Europa som arbeider med internasjonale utdanningsprogram, internasjonalt opptak, studieveiledning eller internasjonalisering generelt. De fleste mottar reisestipend fra programmet Erasmus ansattmobilitet.

Ansatte ved UiS er velkomne til å delta i deler eller hele programmet.

Program
Programmet vil omfatte følgende temaer:

  • Presentasjon av UiS og partnerinstitusjoner
  • Campusomvisning
  • Studenterfaringer med utveksling
  • Internasjonal Dag
  • Workshops om mobilitet, rekruttering m.m.
  • Muligheter for individuelle møter med samarbeidsinstitusjoner
  • Gradssamarbeid i ulike former
  • Sightseeing i byen med museumsbesøk

Her finner du detaljert informasjon om program og øvrige praktiske forhold ved arrangementet.

Internasjonal Dag
Internasjonal Dag vil i år bli arrangert under Staff Exchange Week. Dette betyr at du som ansatt og dine studenter får en glimrende anledning til å møte representanter for samarbeidsuniversiteter i Europa. Dato for Internasjonal Dag er 18. oktober.

Arbeidsspråket vil være engelsk.

Kontaktinformasjon
For spørsmål om programmet og andre praktiske detaljer, vennligst kontakt Internasjonalt kontor v/Magdalena Brekke / Celine Nygaard / Trym N. Holbek.


Sist oppdatert av (14.10.2011)

Skriv ut artikkel print symbol