Hum søker ny prodekan for undervisning


Prodekan for undervisning ved Det humanistiske fakultet, Leif Inge Tjelta, fratrer sin andre funksjonsperiode ved årsskiftet. Funksjonen som prodekan for undervisning står derfor ledig fra 1. januar 2012.

I vedtak ved HiS av 9.9.2003 heter det i punkt 2) 2. avsnitt: ”Prodekanene rekrutteres internt ved at dekan for aktuelt fakultet avgjør hvem som skal få oppgaven. Ansatte som er interessert oppfordres til å ta kontakt. Dekan søker råd hos en representant for de tillitsvalgte ved avdelingene som inngår i det nye fakultetet før beslutning tas. Beslutningen tas sammen med rektor.”

I ettertid er omfanget av funksjonene som prodekan økt fra 50 prosent til 70 prosent ved Det humanistiske fakultet.

Interesserte bes melde sin interesse for funksjonen som prodekan for undervisning til dekan Tor Hauken per e-post innen 15. september 2011.

 


Sist oppdatert av (30.08.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av Leif Inge Tjelta
Leif Inge Tjelta går tilbake til sin faste stilling ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS).