Verktøy for internasjonalisering i grunnopplæringen


SIU har fått utvidet mandat og lanserer nå nye ressurser til internasjonaliseringsarbeidet for skoler og skoleeiere.

Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) fikk i 2010 utvidet mandatet fra Kunnskapsdepartementet til å være et kompetanse- og servicesenter, også for internasjonalisering av grunnopplæringen. Som en viktig del av dette arbeidet er det nå utarbeidet nye veiledningsressurser for brukerne. Nye nettsider i tillegg til en praktisk håndbok skal gjøre det lettere for skoler, lærere, rådgivere og skoleeiere å jobbe med internasjonalisering.

Bakgrunnen for SIUs mandat, nettsidene og håndboken er St. meld.nr.14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning, som slår fast at alle trinn i utdanningsløpet skal ha et internasjonalt perspektiv i undervisningen.

Lærerutdanningene ved UiS gir sine studenter tilbud om internasjonal erfaring gjennom utvekslingsopphold i utlandet og deltakelse ved internasjonale arrangementer og gjesteforelesere hjemme. Det er viktig at lærerstudentene gjøres oppmerksom på disse nye ressurssidene og håndboken som nå eksisterer, siden de vil møte dette i sin fremtidige yrkesutøvelse.

De nye ressursene for skolene finner man her:
www.siu.no/skole

 


Sist oppdatert av (19.05.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Logo for Senter for internasjonalisering av høyere utdanning
SIU

Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt samarbeid innen utdanning og forsking. SIU er et statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.