Årsmøte i Comenius Association 2011


Comenius Association arrangerte for 22. gang årsmøte i Klingenthal i Frankrike. Monika Röthle, IFU, og Trym N. Holbek fra Internasjonalt kontor deltok med innlegg.

Comenius Association har som hovedformål å arbeide for interkulturalitet i europeisk lærerutdanning, og er et viktig rammeverk for blant annet utvekslingsaktiviteten ved lærerutdanningene ved UiS. Denne foreningen er en arena for dialog mellom medlemsinstitusjoner og fungerer dessuten som idédugnad for nye samarbeidsprosjekter. Sentrale aktiviteter er Intensive program (IP), International Weeks og student- og lærermobilitet. Det gis også ut et eget internasjonalt tidsskrift med navnet Journal of the Comenius Association. IFU sin Comenius International Week i år var en del av Comeniusforeningens faste innslag for å fremme interkulturell forståelse og gi studenter en forsmak på utvekslingsopphold.

Årets årsmøte tok i tillegg opp temaer som internasjonalisering hjemme, FoU i lærerutdanning og videre utvikling av organisasjonen med tanke på ekstern finansiering og profesjonalisering. I tillegg til de vanlige aktivitetene var også flere institusjoner invitert til å presentere seg. Anadolu University fra Eskisehir i Tyrkia, med omkring en million studenter var representert i tillegg til Bishop Grosseteste University i East Midlands, UK.

Monika Röthle fra Institutt for førskolelærerutdanning presenterte status for TODDLER-prosjektet, et Comenius Multilateralt Prosjekt med eksten finansiering under EU sitt program for livslang læring (LLP). Videre fremdrift i TODDLER-prosjektet kan man følge på nettsidene www.toddlerineurope.eu.

Trym N. Holbek fra Internasjonalt kontor presenterte synspunkter utenfra på organisasjonens arbeidsmåte og organisering, og etablerte en diskusjon om veien videre. På bakgrunn av dette vil organisasjonen vurdere nye tiltak for å sikre kompetanse og utvikle ressurser gjennom nettverksarbeid og forskningssamarbeid.

Årsmøtet blir hvert år arrangert i Goethestiftelsens slott i Klingenthal nær Strasbourg i Alsace, Frankrike.

Mer om organisasjonen og partneraktiviteter:
www.associationcomenius.org


Sist oppdatert av (18.05.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
I tillegg til de vanlige aktivitetene var også flere institusjoner invitert til å presentere seg. Anadolu University fra Eskisehir i Tyrkia, med omkring en million studenter var representert i tillegg til Bishop Grosseteste University i East Midlands, UK.
Fra toppen: Klingenthal slott, Monika Röthle presenterer TODDLER, landsbyen Obernai, Strasbourg
Comenius Association

Comenius Association ble grunnlagt i 1989 av belgiske og spanske katolske lærerutdanningsinstitusjoner. På midten av 2000-tallet ble organisasjonen utvidet med nordiske, britiske og sentraleuropeiske partnere. IFU ved UiS ble medlem i 2004.