Elisabeth Egeli leder fagråd i norsk som andrespråk


Universitetslektor Elisabeth Egeli ved Universitetet i Stavanger er ny leder av Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk.

Egeli er konstituert som leder for en periode på to år i fagrådet, som rapporterer til Universitets- og høgskolerådet (UHR).

I Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk sitter representanter fra universiteter og høgskoler som tilbyr studiet Norsk språk og kultur for internasjonale studenter (ved UiS kalt NOMSA) og fagstudier på bachelor- og masternivå.

I Østbergutvalgets rapport NOU 2010:7 Mangfold og mestring, konkluderes det med at det er stort behov for å bygge opp kompetanse i flerkultur og norsk som andrespråk på alle nivåer i utdanningssystemet. UiS har i dag ikke faget integrert i lærerutdanningene, men ved Det humanistisk fakultet (Hum) er kompetansegruppen Mangfold og Flerspråklighet i utdanning etablert. Gruppen bidrar med kompetanse eksternt og består av vitenskaplig ansatte fra alle Hum-instituttene, samt UNIPED - Prosjekt for universitetspedagogikk, UiS Pluss og Senter for interkulturell kommunikasjon.


Sist oppdatert av (13.04.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av Elisabeth Egeli
Elisabeth Egeli er universitetslektor ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved UiS.