Forum for flerkulturelt mangfold


Velkommen til møte i Forum for flerkulturelt mangfold fredag 21. januar kl. 1400-1530. Tema er "Å være medborger i et samfunn. Interkulturell kommunikasjon mellom innvan)drer og student". Det blir innlegg ved Anna Songe Møller (UiS) og Karin Bjerkestrand (HIO), som samarbeider i et prosjekt innen temaet.

Møtet finner sted i Hulda Garborgs hus, R3 (møterom i korridor mellom SAF og Lesesenteret).


Sist oppdatert av (17.01.2011)

Skriv ut artikkel print symbol