Marie von der Lippe disputerer om ungdoms forhold til religion og flerkultur


Marie von der Lippe disputerer onsdag 24. november for PhD-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen Youth, Religion and Diversity. A qualitative study of young people´s talk about religion in a secular and plural society. A Norwegian case.

Avhandlingen er en kvalitativ studie av ungdom i alderen 13-15 år og deres oppfatninger og erfaringer med religion i eget liv, på skolen og i samfunnet generelt. Mer spesifikt fokuserer studien på hvordan elever i ungdomsskolen, både med majoritets- og minoritetsbakgrunn, snakker om religion og religiøst mangfold, og hvordan de forholder seg til det å vokse opp i et flerkulturelt samfunn.

Studien viser at ungdommenes måte å snakke om religion på, i stor grad påvirkes av media og politiske debatter, men også at deres personlige erfaringer med religiøst og kulturelt mangfold spiller en stor rolle. Ungdommene veksler mellom å spille på ulike talemåter i forskjellige situasjoner og analysen viser at holdningene deres på ingen måte er fastlåste, men i stadig bevegelse. Ungdommene mener at skolen har et ansvar for å bidra med mer nyanserte fremstillinger av islam og muslimer enn det de får gjennom media. Avhandlingens resultater forteller en hel del om ungdommers livsverden i et moderne, flerkulturelt samfunn, og må sies å være relevant for skolen generelt, og religions- og livssynsundervisningen (RLE-faget) spesielt.

Internasjonalt prosjekt

I dagens Europa har det i flere år vært en økende politisk interesse for spørsmål relatert til religion og integrering, og avhandlingen er skrevet innenfor rammen av et større europeisk prosjekt, Religion in Education. A Contribution to Dialogue or a factor of Conflict in transforming societies of European Countries (REDCo), der Universitetet i Stavanger har vært den norske samarbeidspartneren.

Hovedveileder har vært førsteamanuensis Geir Skeie ved UiS, mens Dr. Sissel Østberg, rektor ved Høgskolen i Oslo, har vært medveileder.

Bedømmelseskomiteen består av professor Robert Jackson, University of Warwick, Dr. Kerstin von Brömssen, Universitetet i Gøteborg, og professor Stein Erik Ohna, Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger (administrator).

von der Lippe er fra Bergen og jobber for tiden som førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.
Disputasen finner sted onsdag 24. november kl. 12.00 i Hulda Garborgs hus, auditorium O-101. Prøveforelesningen finner sted kl. 10.00 på samme sted.

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.
 


Sist oppdatert av (15.12.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av Marie von der Lippe