Musikk i matematikk og kunst i teknologi


Torsdag 21. oktober kommer Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen sammen med Leif Bjørn Skorpen og Notto J. W. Thelle til Universitetet i Stavanger for å holde et gratis halvdagskurs litt utenom det vanlige.

Kurset er hovedsakelig rettet mot ungdomskolelærere, men studenter og lærere for andre trinn er hjertelig velkommen til å delta. Kurset retter seg mot musikk, matematikk og naturfag men kan også relateres til andre fag.

Leif Bjørn Skorpen er høgskolelektor i matematikk ved Høgskolen i Volda. Hans faglige interesser er matematikkdidaktikk, klasseromsforskning, matematikk i tverrfaglige sammenhenger og sammenhengen mellom matematikk og musikk. Skorpen har blant annet skrevet artikler i det fagdidaktiske tidsskriftet ”Tangenten”, og har bidratt med sin kunnskap i boka: ”Å rekne i alle fag”, Universitetsforlaget 2009.

I kurset vil Leif Bjørn Skorpen demonstrere hvordan musikk er bygd opp av matematikk – vi får grundig innsyn i den matematiske oppbygningen av ulike toner, intervaller og skalatyper som naturtoneskalaen, den pytagoreiske skalaen og den tempererte skalaen. Han vil også gi gode eksempler på hvordan dette kan brukes konkret i tverrfaglig undervisning.

Notto J. W. Thelle er informasjonsansvarlig i NOTAM (Norsk senter for teknologi og musikk i kunst). Hans kursdel heter ”Lek, lytting, læring”, og har et fokus på lyd og hvordan lyd påvirker oss i ulike sammenhenger. Denne kompetansen er et viktig tillegg til tradisjonell teori innen musikk og kunst – ikke minst fordi dagens barn vokser opp med datamaskiner. I kurset vil Thelle presentere hvordan man enkelt kan bruke DPS, en programvare laget av NOTAM, i undervisningssammenheng. Han har mange gode eksempler.

Påmelding innen 13. oktober på Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen sin hjemmeside.

 


Sist oppdatert av (11.10.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Foredragsholder Notto J. W. Thelle.
Notto J. W. Thelle holder foredrag 21. oktober på UiS.