Konferanse om engasjement og kvalitet i opplæringen


Mandag 19. april kan du delta på lærerkonferanse ved UiS. Temaet for konferansen er hvordan drama og estetiske læreprosesser kan bidra til kvalitet i den faglige undervisnings- og læringsprosessen.

Konferansens utgangspunkt er Stortingsmeldingene nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen og nr 11 (2008-2009) Læreren - Rollen og utdanningen. Begge disse understreker at lærerens faglige kompetanse må kombineres med formidlingsevne og evne til å motivere for å skape gode læreprosesser som fremmer elevenes læring. Skolens læreplaner har i årtier pekt på barn og unges kreativitet og nysgjerrighet som en drivkraft for lærelysten og læringsutbyttet og derfor inkludert kreative og estetiske arbeidsformer i opplæringen.

- Vi ønsker med denne konferansen å belyse, gjennom forelesninger og praktisk arbeid i parallelle sesjoner, hvordan drama og estetiske læreprosesser kan bidra til kvalitet i den faglige undervisnings- og læringsprosessen, forteller førsteamanuensis Aud Berggraf Sæbø ved UiS.

Konferansen er gratis og åpen for alle interesserte. Påmelding til Aud.b.sebo@uis.no med navn, arbeidssted og valg av workshop innen 12 April 2010.

Sted: Arne Rettedals hus, rom V-101

 


Sist oppdatert av Silje Stangeland (07.04.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Aud Berggraf Sæbø ved UiS
Aud Berggraf Sæbø ved UiS inviterer til konferanse om drama og estetiske læringsprosesser den 19. april.