Støtte til forskerutdanningskurs i humanistiske fag


Universitetet i Stavanger har fått innvilget støtte til to nasjonale forskerutdanningskurs i humanistiske fag.

  • Music Reading as Interpretation, Skill and Performance, i samarbeid med blant annet Norges Musikkhøgskole, ved førsteamanuensis Per Dahl, Institutt for musikk og dans. Kr 78 000

 

  • The corporeal turn: cross-disciplinary reflections on embodiment, i samarbeid med Universitetet i Agder, ved førsteamanuensis Anne Mangen, Lesesenteret. Kr 58 000.

Begge kursene vil inngå i kursporteføljen til Phd-programmet i lesevitenskap og er forankret i programområder for forskning.
Ordningen med nasjonale forskerutdanningskurs i humanistiske fag finansieres av Forskningsrådet og administreres av Nasjonalt forskerutdanningsutvalg for historisk-filosofiske fag (NFU-H).

Hensikten med ordningen er å øke tilgangen på relevante og gode forskerutdanningskurs innen humanistiske fag gjennom samarbeid mellom flere institusjoner, gjerne også med utenlandske institusjoner. Kursene tilbys på nasjonale basis.


Sist oppdatert av (17.03.2010)

Skriv ut artikkel print symbol