Forskere ved Lesesenteret nominert til internasjonale priser


Forskerne ved Lesesenteret blir lagt merke til internasjonalt. Både professor Ragnar Thygesen og førsteamanuensis Anne Mangen er nominert til internasjonale forskerpriser for arbeidet sitt.

Professor Ragnar Thygesen er nominert til World Scientist Forum International Award "Eminent Scientist of the Year 2008". Thygesen ble nominert innen området "Mental Health", og nominasjonen var basert på artikkelen Students with Learning Disabilities: An Update on Norwegian Educational Practice and Research. Artikkelen ble publisert i Journal of Learning Disabilities Research & Practice i august 2007.

World Scientist Forum International Award blir delt ut hvert år av IRPC (International Research Promotion Council).

Førsteamanuensis Anne Mangens artikkel Hypertext fiction reading: haptics and immersion som hun fikk publisert i Journal of Research in Reading har medført at hun er nominert til UKLA (The United Kingdom Literacy Association) / Wiley-Blackwell Research in Literacy Education Award 2009. Prisen deles ut årlig til forskning publisert i hver av UKLAs tidsskrifter, og gis til arbeid som har utmerket seg spesielt.

Prisen vil bli delt ut under UKLA International Conference på Greenwich University i juli 2009.


Sist oppdatert av (22.05.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Anne Mangen og Ragnar Thygesen
Anne Mangen og Ragnar Thygesen er nominert til hver sine internasjonale forskerpriser