Temadag: Innovasjon


Tirsdag 28. april 2009 er det temadag om innovasjon ved Det humanistiske fakultet. Dekanen har invitert alle ansatte samt studentrepresentantene ved fakultetet til å delta på denne temadagen.


Sist oppdatert av (28.04.2009)

Skriv ut artikkel print symbol